Een energiebespaarlening

Een energiebespaarlening afsluiten

Vanaf 21 Januari 2014 is het voor particulieren mogelijk om een energiebespaarlening af te sluiten. Hiermee kunnen zij energiebesparende maatregelen aan hun huis tegen een aantrekkelijke rente financieren.

energie spaarlening

Hieronder de voorwaarden:
• U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
• Het is een jaarannuïteitenlening.
• U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen.
• Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar.
• Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening tien jaar.
• U betaalt een aantrekkelijke rente (3,4 ; 3,8%)
• De afsluitkosten zijn 2% over de hoofdsom van de lening.
• Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
• U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-).
• Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst.
• De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt.

Kijk voor meer informatie op: www.ikinvesteerslim.nl