Het rentetarief is lager omdat beleggers en spaarders in de Rabo Groen Bank genoegen nemen met een lagere rente. Daarvoor ontvangen zij belastingvoordeel. De Rabobank vindt verduurzaming van de Nederlandse economie belangrijk; daarom bieden wij dit product aan. In onderstaande brochure leest u meer over Rabo Groenfinanciering en enkele voorbeeldprojecten. Klik hier voor de brochure ‘Groenfinanciering’
Om mogelijk in aanmerking te komen voor een groene lening heeft u een Groenverklaring nodig. Daarin staat dat uw investering voldoet aan de criteria die de Nederlandse overheid heeft bepaald. Het aanvragen van een Groenverklaring regelt u samen met de adviseur van uw Rabobank en de Rabo Groen Bank.

Welke projecten ontvangen een Groenverklaring?
Projecten in de volgende categorieën komen mogelijk in aanmerking voor een Groenverklaring:

– natuur, bos en landschap
– biologische landbouw
– Groen Label Kassen
– duurzame melkveehouderij
– agrificatie
– grondstofbesparing door terugwinning en hergebruik
– duurzame energie (zonnepanelen, aardwarmte, warmte-/koudeopslag en windenergie)
– duurzaam bouwen (nieuwbouw en renovatie)
– duurzame mobiliteit
– duurzame waterketens

Komt u in aanmerking voor een Rabo Groenfinanciering?
Een Groenverklaring is geen garantie voor het verkrijgen van een Rabo Groenfinanciering. Of uw project met een groene lening gefinancierd kan worden, hangt onder meer af van de beschikbaarheid van voldoende geld van groene beleggers en de aard van uw investering. Ga in gesprek met uw Rabobankadviseur over uw plannen voor duurzaamheid en innovatie.

Hoe werkt het?

Hoe vraagt u een groene lening aan?
Om te weten of uw project in aanmerking komt voor een groene lening doorloopt u enkele stappen.

1. Bespreek de mogelijkheden voor het aanvragen van een Groenverklaring en Rabo Groenfinanciering met uw adviseur.
Uw adviseur zal vervolgens namens u een Groenverklaring aanvragen.

2. Het aanvragen van een Groenverklaring moet binnen een bepaalde tijd gebeuren afhankelijk van het voorgenomen project. De overheid kan een aanvraag voor een Groenverklaring ook afwijzen.

3. Ontvangt u een Groenverklaring? Maak dan een afspraak met uw adviseur over de Rabo Groenfinanciering. Of de groene lening wordt verstrekt en hoe hoog deze wordt, hangt af van:

– het door de overheid in de groenverklaring toegekende bedrag
– goedkeuring voor verstrekking van een bedrijfsfinanciering door de Rabobank
– de beschikbaarheid van voldoende geld van groene beleggers.

Wat kost het?
Rentetarief groene lening
Het rentetarief van uw Rabo Groenfinanciering wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:

– inkoopkosten voor de Rabobank op de geld- en kapitaalmarkt
– een individuele opslag waarvan de hoogte afhangt van uw rentabiliteit, vermogenspositie en gestelde zekerheden
– winstopslag van de Rabobank
– rentetype en looptijd van de lening
– geldende rentekorting voor Rabo Groenfinancieringen

De Rabo Groen Bank kan het rentetarief aanpassen als in de toekomst de (fiscale) regelgeving verandert en/of er onvoldoende geld beschikbaar is van groenbeleggers/ spaarders. Dit kan een verhoging van uw lasten betekenen.