Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).
De regeling subsidieert de investering in bepaalde apparaten die duurzame energie produceren. U kunt voor de volgende subsidiebedragen in aanmerking komen:

Warmtepomp: tussen de € 500,- en € 2.500,-
Zonneboiler: vanaf € 500,-
Biomassaketel: vanaf € 3.200,-
Pelletkachel: vanaf € 500,-

Het exacte subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie.

Apparatenlijsten
Er zijn lijsten beschikbaar met apparaten die onder de regeling vallen. Ook hun subsidiebedragen staan op deze lijsten. De apparatenlijsten vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voor apparaten die wel aan de (technische) eisen voldoen maar nog niet op een lijst staan, is subsidie mogelijk.

Subsidieregeling bedoeld voor particulieren, bedrijven en woningcorporaties
De regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is bedoeld voor particulieren, woningcorporaties en ondernemers in de volgende sectoren:
agro, recreatie, industrie, zorg, utiliteitsbouw en woningbouw.

Aanvragen
U kunt de subsidie aanvragen via de website van RVO.nl. Op deze website vindt u informatie over de subsidievoorwaarden en het aanvragen.

(bron: www.rijksoverheid.nl)